Mire költik az erdélyi magyarság pénzét? Publikáljuk az RMDSZ beszámolóit

160425_kikep

2009 óta az RMDSZ a magyar közösségnek járó támogatás kezelőjeként összesen több, mint 28 millió eurónyi költségvetési támogatást kapott a román kormánytól. Ennek az összegnek egy kisebb részét nyilvános pályázatokon osztják szét különféle közösségi programokra, könyvkiadásra és médiaorgánumok támogatására. A többi pénz sorsa nem volt ismert eddig.

Két nagy kartondobozban legalább fél köbméternyi papírt hoznak ki március 14-én a Victoria palota egyik hátsó bejáratánál levő olvasóterembe az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (Departamentul Relaţii Interetnice, DRI) munkatársai: ezek azok az indoklások, melyeket az RMDSZ 2009 óta elküldött a költségvetési támogatást folyósító hivatalnak.

Fényképezőgépet, telefont leadjuk, leülünk egy mágneses kapu mellett levő asztalhoz, és munkához látunk: a DRI-vel való megegyezés értelmében egy munkanapunk van arra, hogy a dokumentumokat átnézzük, kijegyzeteljük, és esetleg egy kis részükről másolatot kérjünk.

A kezdeti lelkesedésünk azonban csakhamar alábbhagy: a mappákat lapozgatva kiderül, hogy ezek a beszámolók sem nyújtanak részletes és teljes képet arról, hogy mire költi az RMDSZ azt az évi 18-20 millió lej (napi árfolyamon 4-4,5 millió euró) közpénzt, amit az erdélyi magyarság támogatására folyósít Bukarest, és melynek elköltéséről az RMDSZ honlapján egy szót sem lehet találni.

Beszkennelni túl nagy munka

Az első, RMDSZ beszámolóinak a kiadását kérő adatigénylést 2016 januárjában küldtük el – ekkor még úgy tűnt, a DRI fénymásolva elküldi az összes dokumentumot, ahogy kértük. Később aztán értesítettek, lehetetlent kérünk: a hivatalnak nincsen erőforrása arra, hogy ekkora volumenű munkát elvégezzen.

Némi huzavona után sikerült megegyezni abban, hogy a dokumentumokhoz hozzáférést biztosítanak a kormány székhelyén – így egy napunk volt arra, hogy a DRI hivatalnokainak a segítségével a két kartondoboznyi anyagból kikeressük a minket érdeklő információkat.

És bár a teljes dokumentumcsomó feldolgozása nem sikerült, az mégis kiderült, hogy:

a nyílt pályázatok mellett a Communitas Alapítványnak van egy nem nyilvános pályázati kerete, ahova meghívásos alapon nyújthatnak be pályázatot RMDSZ-hez közel álló civil szervezetek;

a költségvetési támogatás tekintélyes része székházak fenntartására – rezsiköltségekre, karbantartásra és javításra – megy;

szintén nagy tételnek számítanak a személyi kiadások: az RMDSZ alkalmazásában levő személyek száma 2009 óta több mint duplájára nőtt, fizetésük sokszor messze fölötte van az átlagfizetésnek;

az utóbbi években az RMDSZ egy sor felső-középkategóriás autót, valamint néhány nagy értékű ingatlant vásárolt – ezek egy része szolgálati lakás.

De miről is van szó?

A kormány 1994 óta éves támogatásban részesíti a Románia területén élő, hivatalosan elismert 19 kisebbséget, így segítve őket abban, hogy hagyományaikat, kultúrájukat ápolják.

A pénzt a Kormányfőtitkárság költségvetéséből folyósítják a Kormányfőtitkárság keretein belül működő Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalán keresztül. A támogatást egy, a kisebbséget képviselő szervezet kapja – az erdélyi magyarság esetében 2009 óta ez a szervezet az RMDSZ.

Az idők során a támogatás, illetve annak kezelése számos vitát okozott az erdélyi magyar közösségben.

Kezdetben, az 1996/27-es párttörvény megjelenése előtt ezt az összeget az RMDSZ kezelte, mely az elosztásba bevonta a civil szféra képviselőit is. A párttörvény megjelenése után azonban az RMDSZ-nek az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet (EMKE) kellett megjelölnie a pénz kezelőjeként, különben nem kaphatott volna politikai alakulatként támogatást.

Miután az EMKE maga kérte a pénzosztás feladatának átadását tekintettel az egyre gyarapodó tevékenységre és a más területeken is meglevő adminisztrációs kötelezettségekre, 2003-tól az RMDSZ a Communitas Alapítványt nevezte meg a költségvetési támogatások elosztójaként.

Segíts függetlennek maradni: ajánld fel jövedelemadód 2%-át az Átlátszó Erdélynek!

Már a Communitas-időkben is titkolózás folyt

A pénzosztás már a kétezres évek elején is meglehetősen homályos kritériumok szerint történt. Erről először a Transindex Disputa fórumában kezdtek el beszélni, azután a Krónika írt több tényfeltáró anyagot a Communitas-pénzekről.

Kiderült például, hogy a Communitas kuratóriuma és az RMDSZ akkori csúcsvezetése között számos átfedés volt, illetve a Communitas fizetési listáin szerepelt egy sor RMDSZ-politikus és alkalmazott (ez elvben tiltott pártfinanszírozásnak számított).

Szintén a Krónika érdeme az, hogy Takács Csaba, az RMDSZ akkori ügyvezető elnöke nyilvános beszámolót kellett tartson a Communitas pénzügyeiről (a fontosabb krónikás anyagok itt letölthetők).

A kétezres években, míg az erdélyi magyarságnak járó támogatást a Communitas-nak folyósították, az RMDSZ pártként vett fel költségvetési támogatást (a Kormányfőtitkárság kimutatása itt).

2009-től az RMDSZ lemondott a pártoknak járó támogatásról, és átvette a kisebbségnek járó támogatás kezelését. A Communitas Alapítvány funkciója ezentúl az, hogy az RMDSZ által rendelkezésére bocsátott keretet – jobban mondva annak egy részét – nyílt pályázaton kiosztja.

Anyagunk erre a 2009-2015-ös időszakra fókuszál, azért, mert erről a periódusról gyakorlatilag semmilyen lényegi információval nem rendelkezünk – sem az RMDSZ, sem pedig az erdélyi magyar sajtó nem közölt erről részleteket.

Az RMDSZ vagy az erdélyi magyarság pénze ez?

Régóta vita folyik arról, hogy kié ez a pénz. Azé a szervezeté, melyet a kormányhatározat nevesített, vagy pedig az erdélyi magyar közösségé, a Communitas, illetve jelenleg az RMDSZ pedig csak kezeli és elosztja azt? Az elsőre szőrszálhasogatásnak tűnő vitának nagy tétje van: amennyiben ez a pénz az RMDSZ-nek alanyi jogon jár – ahogy azt az RMDSZ vezetése állítja –, abban az esetben lehet érvelni amellett, hogy az RMDSZ saját belátása szerint dönthet a pénz felhasználásáról, és kizárólag a DRI, a Kormányfőtitkárság, valamint a közpénzek elköltését ellenőrző állami szerveknek tartozik elszámolással.

Amennyiben azonban a pénzt a kormány a magyar közösségnek szánta, az RMDSZ pedig csak egy jogi személyiség, mely ezt a pénzt kezeli, akkor az RMDSZ-nek minimum morális, ha nem törvényes kötelessége az erdélyi magyarság fele is részletesen beszámolni arról, hogy mire költi ezt a költségvetési támogatást.

Az RMDSZ csak kezeli ezeket a pénzeket

Egy kormányhatározat mellékletében feltűnő magyarázatból egyértelműen kiderül, hogy a második értelmezés a helyes. A 396/2009-es kormányhatározat függelékében először nevesítik az RMDSZ-t, mint annak a pénzösszegnek a kedvezményezettjét (beneficiar) és kezelőjét (gestionar), melyet az állami költségvetésből irányoztak elő a magyar kisebbségnek. A passzus:

Uniunea Democrată Maghiară din România este beneficiara şi va gestiona sumele alocate de la bugetul de stat minorităţii maghiare din România, începând cu cele aferente lunii martie 2009.

Ebből világos, hogy a pénzt a magyar kisebbségnek szánják, az RMDSZ pedig csak kezelője az összegnek.

Ebben a támogatásban azok a kisebbségi szervezetek részesülnek, amelyeknek képviseletük van a Parlamentben. A kisebbségi pénz célja az identitást megőrző – a parlamenti kisebbségi szervezetek által lebonyolított – programok támogatása, valamint az adott szervezetek működésének biztosítása. A kisebbségi támogatás «haszonélvezője» az RMDSZ, hiszen mint közösség nem lehet támogatásban részesülni (ki kapja, ki költhet, hogyan, mikor, kié a felelősség, stb.) a jogrend alapvető szabályai szerint. Tehát a pénz az RMDSZ-é mint a magyarságot a Parlamentben képviselő szervezeté, és az RMDSZ egyedüliként a kisebbségi szervezetek körében úgy döntött, hogy ebből nemcsak saját programjait és működését, hanem évente ezres nagyságrendben közösségi programokat is finanszíroz” – nyilatkozta az Átlátszó Erdélynek ezzel kapcsolatban Kovács Péter. Az RMDSZ ügyvezető elnökével készült interjút külön fogjuk megjelentetni.

Nem költhetnek bármire

De vissza a Kormányfőtitkárság által nyújtott támogatásra: ezt a pénzt a kedvezményezettek nem költhetik bármire. A kormányhatározatok, illetve a DRI és a kedvezményezettek közötti protokollumok megszabják, hogy a támogatást a székházak működtetésére és javítására, bérekre, sajtó- és könyvkiadásra, kulturális rendezvények szervezésére, ingó és ingatlan javak megvásárlására, valamint uniós pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozására lehet fordítani.

A kedvezményezett szervezetek szükségleteik függvényében havonta hívhatnak le egy-egy pénzösszeget a számukra megítélt keretből – ezt az úgynevezett A1-es formanyomtatvánnyal tehetik meg. A lehívott pénz elköltéséről egy másik, A2-es formanyomtatványon számolnak be, szintén havonta.

Az év végén megmaradt összeg nem vész el, hanem hozzáadódik a következő évi kerethez. Évente egy további dokumentumot – az A3-as formanyomtatványt és a mellékleteit – is le kell adni. Ez tartalmazza a szervezet által elköltött, a költségvetésből származó pénz végső, éves szintű összesítését.

Mi elsősorban az A3-as nyomtatványokat és azok mellékleteit használtuk fel a munkánk során, egyrészt azért, mert ezek a kimutatások tartalmazzák a tényleges kifizetéseket, másrészt pedig terjedelmük miatt viszonylag könnyen feldolgozhatóak.

Az elszámolás? Egy A4-es oldal

EU-s vagy norvég alapos pályázatok elszámolásain edzett civilek meglepődnek majd, de ez az A3-as nyomtatvány – mely évi 4-4,5 millió euró elköltésének az összesítése illetve indoklása – valójában egy A4-es méretű oldal.

Az összesítés mellékletekkel együtt sem több egy vékonyka, körülbelül száz oldalas mappánál, ennek nagy részét is az RMDSZ által támogatott rendezvények, civil szervezetek és kiadványok több tucat oldalon történő felsorolása teszi ki.

Első pillantásra is feltűnik az A3-as mappák mellékleteit lapozgatva, hogy az RMDSZ egész nagy – akár több százezer eurós nagyságrendű – összeg kifizetését úgy indokolhatja, hogy annak célját egészen vázlatosan, egy-két szóban jelöli meg.

Segíts függetlennek maradni: ajánld fel jövedelemadód 2%-át az Átlátszó Erdélynek!

200 ezer euró két szóban elintézve

Ingatlanvásárlásoknál nem csatolják az A3-as nyomtatványhoz sem az adásvételi szerződés másolatát, sem pedig a telekkönyvi kivonatot. Egy bukaresti ingatlanvásárlásról például csak ennyi szerepel egy táblázatban: „Imobil Bucureşti”, valamint a vételár: 904 ezer lej (kb. 200 ezer euró).

Ingatlanok tatarozása során még utalás sincsen arra, hogy pontosan milyen munkálatokat végeztek, és hogy milyen cégekkel dolgoztattak.

Ugyanilyen vázlatos a beszámoló az autók esetében: például kiderül, hogy 2013-ban egy Škoda gépkocsira kifizettek 38 ezer lej (8500 euró) előleget, az azonban nem világos, hogy az autót később megvették-e vagy sem.

A beszámolóban pontatlanságok is vannak: az RMDSZ legalább egy, 2009-ben megvásárolt ingatlan címét rosszul adta meg, a megadott kolozsvári címen egy veteményeskert és kis fabódé áll. A kérdéses ingatlan egy másik házszám alatt található.

A Communitas bezzeg elszámoltat

Ez a lazaság azért is szembeszökő, mert például a Communitas Alapítvány nyílt pályázatain a sokszor alig pár száz, vagy pár ezer lejes nagyságrendű támogatást elnyerő civil szervezeteknek ehhez képest látványosan szigorú elszámolást kell benyújtaniuk ahhoz, hogy a megnyert összeget utólagosan megtérítsék nekik.

Sorozatunk következő, hétfőn megjelenő részében publikáljuk az RMDSZ költségvetéseit.

Sipos Zoltán

A sorozat a Független Médiaközpont támogatásával készült, “Az újságírás újraindítása – oknyomozó újságírás támogatása és inkubációs szolgáltatások a digitális médiában” című projekt keretén belül.

 • CRA

  Na azért nem mondanám olyan szigorúnak a Communitas elszámolást, egy számlát, kifizetési bizonylatot, meg egy fotót/jelenléti ívet azért rendben valónak tartok. De nem ez a cikk fő lényege, a többi érdekes mindenesetre..

 • chewbie

  egy korrupt banda az RMDSZ – inkább szavazok olyan pártokra, akik becsben tartják a kissebségek jogait mint ennek a PSDvel összeszövetkező tolvajcsoportra

 • Magdolna Nagy

  Szerintem nincs olyan párt,amelyik tiszteletben tartaná a kissebbségek jogait.Úgyhogy kedves chewbie,talán nem kéne túlzásba esni.:))))))

 • lajosarpad

  200 000 euró egy bukaresti ingatlan? Micsoda árak! Ebből majdnem egy migránsra is futja.

 • Zulejka

  Szomorú.

  Aki kimarad, lemarad.

 • János Virág

  Orbán a börtönbe vonulásról gondolkodjon el!

 • transformer

  “Magyarország szempontjából mindenképpen ide tartozik a szociális unió
  kérdése, amit Joseph Muscat, a soros EU-elnökséget betöltő Málta
  miniszterelnöke nemrég a többsebességes Európa kiépítésének egyik fő
  területeként azonosított. „Az e téren indított kezdeményezésekből
  Magyarország bizonyosan kimaradna, mert a szociális sztenderdek
  harmonizálását károsnak tekinti a versenyképességre nézve” – mondta el
  Gyévai.”
  Ez a jelenlegi kormány valódi mentalitása. A többi ócska fecsegés, parasztvakítás, mindennapi hazudozás. Ráadásul leleplezi az “illiberális demokrácia” valódi lényegét: nem illiberális, hanem neoliberális, akárcsak elődei, szent tehenük a “versenyképesség”. A “szociális Európa” büdös a tolvaj oligarchia számára.

 • G Viktor

  Belarusz már az oroszoké. Ahhoz, hogy ezt belássuk, érdemes kis figyelmet fordítani az országban állomásozó orosz katonákra, valamint az itt működő vállalatok tulajdonosi hátterére. :(

 • aser

  Látható,hogy ez is egy oroszokat támogató ember.
  Célja,hogy minél veszélyesebbnek lássuk az oroszokat.
  A valóságban a Krím elfoglalásával és az Ukrán beavatkozással,meg a szíriai háborúval elérték hadi és gazdasági képességeik határát.
  Így marad a pár ember által is megvívható kiber háború.

  • John Rambo

   Nem vagyok ebben biztos. Lukasenko nagyon menekülni látszik Putyin öleléséből – el tudom képzelni, hogy lehet valami a cikkben.

 • nonemart

  Két újságíró nem vitatkozik a médiában magánügyekben ! Akkor itt miről van szó ? Szerintem arról, hiogy az oroszok (így általában) nem is léteznek ! A nép, az istenadta, szörnyen alultájékozott, ezt minden híradó. megjelenő újság, olvasói levelek (még mindig vannak) – tanusítják. Az Urálon túlról érkező hozzáröffenések egyenesen militaristák, egyoldalúan lenézik a világ többi részét, Skandináviától Amerikáig, mindenkit ! Az orosz ész, az orosz erő és az orosz fegyver – ez egy mítosz, amit Putyinék is táplálnak., De az istenadta nép nagyobbik része szorong, megpróbál megfelelni, de nem tud. Nem tudja kimondani, hogy “menjünk csatázni”, hogy “megtoroljuk”, hogy “beijedtek az amerikaiak” – mert nem agresszív. És első sorban a mindennapi élményei hatására nem agresszív ! Annyi borzasztó dolgot lát az utcán nap-mint-nap, annyira látja, hogy az embernek, egyedül,, a kisembernek mennyire nincs ereje, hatása, hogy elege van, fél, szorong ! Tehát olyan, hogy “oroszok” tulajdonképpen nincsen. Van hivatalos politika, sajtó, bérbevett tollnokok, kinevezett politikusok, külügyesek, de az ország – az nem áll mögöttük. A hadsereg is vegyes, fegyelmezett, de esze ágában sincs meghalni valamiért, amit nem ért, aminek nem részese ! Nem kell őket megtámadni, de ők nem fognak támadni ! Persze, a Krímet, amíg Putyin érvényesülni tud, nem adják vissza !

 • http://atleta.hu/ Laszlo Marai

  Felrevezeto allitasokat tartalmaz a cikk. Termeszetesen nem ellenorzik, nem tudjak ellenorizni, hogy valos szemelyek vagyunk-e. A linkelt ADA sem tud ilyet (nem is tudhat, nem is allitjak). Az ADA annyit csinal, hogy elrejti a SzabadSzavazas elol az indentitasodat. Tehat belepni naluk lepsz be (hogy valos vagy-e azt nem ellenorzik), majd a SzabadSzavazas fele mutatnak rolad egy olyan azonositot, amibol nem lehet kovetkeztetni a belepeshez hasznalt azonositodra. (Akar valos, akar nem.)

  Pl. regisztraltsz az email cimeddel vagy a FB profiloddal, de ezt a SzabadSzavazas nem fogja latni, csak egy jo hosszu szamsorozatot. Mindig ugyanazt, amig ugyanazzal a fiokkal lepsz be az ADA-n, de hogy mi az, azt a SzabadSzavazas nem latja. Azt meg, hogy mire szavaztal, termeszetesen az ADA nem latja.

  • Peng György

   Az ADA rendszer része, egy offline tanúsítás, ahol egy személyes találkozón győződik meg az ADA tanúsítója arról, hogy a user személyes adataiból valóban az a titkos kód generálódik-e le, amit a user a fiókjában megadott. Így az a user/fiók, amely az ada rendszerében “magyar” igazolással rendelkezik, biztosan valós magyar tulajdonossal bír. Az ADA a szabadszavazás tudtára adja, hogy a user tanúsított-e vagy sem, és a szavazatszámlálásnál külön lehet kiértékelést csinálni mindkét csoportra. Ha az látszódik, hogy nagyon nem vágnak egybe az arányok, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valaki megpróbálta meghekkelni a szavazást.

   • http://atleta.hu/ Laszlo Marai

    Hat ez pont nem derult ki sem a SzabadSzavazas, sem az ADA oldalarol elsore vegigfutva. Valoszinuleg az elobbieknek erdemes lenne egy magyarazo oldalt rakni elore (ami nem kell, hogy annyira belemenjen a reszletekbe, mint a GYIK).

    Ami viszont tenyleg nem derul ki: a titkos kodot ugye nem adja ki az ADA? (Tudom, hogy nem visszafejtheto, de tobb szolgaltatas osszelinkelheto lenne vele.)

    • Peng György

     az ada főmenüjéből linkelem: https://adatom.hu/user_howto.html https://adatom.hu/assurer_howto.html

     Az ada nem ad ki semmilyen adatot a nyilvános tanúsítványokon kívül. Az alkalmazások egyedi proxy azonosítót és egyedi proxy email címet kapnak. A felhasználók le tudják tiltani az alkalmazásokat, ha túlzásba vinnék a kommunikációt a proxy email címeken keresztül.

     Amúgy valóban szükség volna a kommunikáció kerekítésére, mert jelenleg meglehetősen kocka. 😉 Remélem előbb utóbb sikerül egy szakembert keríteni, aki segíteni tud ebben.

 • Heli

  Oké, hogy a magyar állam töketlen, de ha nem a jog(állam), akkor ki garantálja nekem, hogy egy magánszervezet nem él vissza az adataimmal? Mit képzel magáról egy magánszervezet – akár az ADA, akár a Facebook – hogy ő dönti el, én vagyok-e én?
  Ajánlom olvasásra T. Garton Ash könyvét a szólásszabadságról, amelyben a nagy digitális magáncégek hatalmát is elemzi.

  • Peng György

   a cucc forrása itt található: https://github.com/edemo/PDOauth
   A személyes adatokat kezelő szerver (ahol a titkos kódod előállítod) meg ráadásul annyira nyílt, hogy hozzáférhető az egész fájlrendszere, hogy meg tudd nézni, mit történik az adataiddal. lásd itt: https://anchor2.edemokraciagep.org/filesystem/
   Amúgy az ADA-t egy nyílt alapítvány, a KDE működteti, teljesen transparensen.

  • Katalin Bucki

   Szerintem az adatainkkal ma bárki visszaélhet! Bármilyen aláírás gyűjtésénél, de egy magánorvosnál is meg kell adni adatokat, de az interneten is megtalálhatók. Arról most nem is beszélve, hogy a pártok hivatalosan is hozzájuthatnak, ha hatalmon vannak, de pénzért is kaphatók adatbázisok pl. szolgáltatóktól, sőt talán még a népesség-nyilvántartótól is. Ha azt vesszük, hogy a Nemzeti Konzultáció hogyan zajlott az interneten, ez a verzió még megbízhatóbbnak tűnik az azonosítással. Persze a kormányok semmibe fogják venni, mert csak az ő csalásuk a hiteles!

 • József Antal

  Nem kötelezhetnek rá, hogy fb fiókot kreáljak.

  • Peng György

   Nem köteleznek rá. Ugyanis ADA autentikációt használ az oldal, tehát ADA fiókot kell kreálj. 😉

 • PCblog

  Az a kép forrása. Nem cikk, hanem interjú, nem àtvétel, saját anyag.

 • nevetőharmadik

  Tényleg vicces, amikor valaki nem tud olvasni, de úgy csinál, mintha :)

 • Andras Racz

  Rohogni legfeljebb a sajat ostobasagodon erdemes.
  Az euromaidanpress ugyanis csak a foto forrasa, hm? :)

  Janis Berzins pedig regota azon a velemenyen van, amit itt is elmond. Tobb tanulmanyaban is leirta, konferencian is hallottam tole (van szerencsem ismerni is), legutobb eppen februar kozepen, Tartuban.
  Summa: kelloen hiteles az interju tartalma (ellentetben a hiteltelenitesi probalkozasoddal :) )

 • G Viktor

  Már egy ideje. Mondjuk úgy 300 éve.. 😛

 • László Nagy

  Milyen egy ideje? 300 év?
  Halottál már a Rusz Államról?
  Istenem mennyi.

 • László Nagy

  Ott ahol az euromaidanpress a forrás bármiben is, nálam felejtős. Kavarjuk a szart jenki pénzből.

  Ilyen-olyan forradalmak :)))
  Andriskám, legalább menj el ezekbe az országokba és nézz szét milyen a valóság, utána írj bármit is.

  Legalább tudod, hogy anno kit neveztek Rácznak? Na?

 • G Viktor

  Olvass kis Mihail Hellert :)

 • Andras Racz

  -Viszonylag hosszabb idot eltem a cikkben szereplo orszagok kozul haromban is. A tersegbeli nyelvek kozul oroszul jol, finnul es litvanul kevesbe jol tudok. Ebbol talan sejtheto: akad bizonyos fogalmam arrol, hogy milyen ott a helyzet.
  (Ha nem hiszed, nyugodtan keress ra a nevemre, hogy ki vagyok es mivel foglalkozom – en ugyanis sajat neven kommentelek)

  Mindenesetre orulok, hogy eszerint kollegaval hozott ossze a sors, hiszen te is ugy beszelsz, mintha reszletekbe menoen lennel kepben az ottani viszonyokkal. :)

  -“Legalább tudod, hogy anno kit neveztek Rácznak? Na?”
  Te tenyleg azt hiszed, hogy engem szemelyeskedessel tudsz provokalni…?! :) :)

 • John Rambo

  Szerintem égeted magad.

 • http://atleta.hu/ Laszlo Marai

  A cikk ebben is felrevezeto. Ha kattintasz, latod, hogy email cimmel is lehet regelni es szavazni.

 • Peng György

  Az újságíró tévesen sugallja, hogy a szabadszavazas.hu az FB-re épül. Az igazság ezzel szemben az, hogy ADA autentikációt használ: https://adatom.hu