Kovács Péter: marhaság, hogy ez az erdélyi magyarságnak járó támogatás

Kovács Péter felszólal az RMDSZ tavalyi "újratervezés" szlogen jegyében tartott kongresszusán. Fotó: rmdsz.ro
Kovács Péter felszólal az RMDSZ tavalyi "újratervezés" szlogen jegyében tartott kongresszusán. Fotó: rmdsz.ro

Teljesen törvényes lenne fizetésben is felvenni a teljes összeget, mégsem teszik: az RMDSZ-nek a döntése az, hogy a költségvetésnek a meghatározó részét közösségi programokra költi – így az RMDSZ ügyvezető elnöke.

Mire költötte az RMDSZ azt a 28 millió eurónyi költségvetési támogatást, melyet elvben az erdélyi magyarságnak folyósít Bukarest? Sorozatunk első részében megnéztük, hogyan működik a támogatási rendszer, a második részben pedig bemutattuk az RMDSZ költségvetéseit.

Sorozatunk harmadik részében rátértünk magukra a beszámolókra, melyekkel az RMDSZ megindokolja az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI), illetve a Kormányfőtitkárságnak a támogatás elköltését, a negyedik részben pedig egy számvevőszéki audit eredményét ismertettük, mely egy sor szabálytalanságra hívta fel a figyelmet.

Az ötödik részben Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke válaszol kérdéseinkre.

Hogyan készül egy RMDSZ-költségvetés? Milyen körben beszélnek erről?

Ez elég egyszerű. Az RMDSZ költségvetésének struktúrája hagyományosan nem nagyon változik, mióta bele tudok szólni az RMDSZ költségvetésébe, úgymond testközelből látom az RMDSZ költségvetését, azóta két-három új költségvetési tétel jött be. Az egyik például az RMDSZ külpolitikai tevékenysége, a másik az úgymond nemzeti jelentőségű intézményeknek, huszonegynéhány civil szervezetnek nyújtott normatív támogatás.

A költségvetésünk évről évre nő, de nem sokat: pár százalékkal. Kampányévekben nő nagyobbat, mert akkor megnő az adományoknak és az ilyen jellegű hozzájárulásoknak a része, de ez külön csomagként kezelendő.

Olyan sokat nem szoktunk változtatni. Első körben a gazdasági igazgatóság előterjeszt egy tervezetet, ezt az Ügyvezető Elnökségen megvitatjuk és elfogadjuk, utána a Szövetségi Állandó Tanács fogadja el.

Az Ügyvezető Elnökség konkrétan kikből áll?

Az ügyvezető elnök és az ügyvezető alelnökök, ez maga a döntéshozó testület az Ügyvezető Elnökségen belül. Innen aztán a SZÁT elé megy, az alapszabályzat értelmében ez az az országos testülete az RMDSZ-nek, mely meghozza a végső döntést.

Milyen gyakran szoktak mondjuk módosító indítványokat benyújtani a SZÁT tagjai ehhez a költségvetéshez? Volt már erre példa?

A SZÁT döntő többségében elfogadja azt, amit mi előterjesztünk. Szokott módosulni, de ezek nem meghatározó, fontos dolgok.

Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy azt az A4-es oldalt, amin a költségvetés áll, azt beterjesztik a SZÁT elé?

A SZÁT általában egyetlen ülésen fogadja el az év teljesítését, utána pedig a költségvetés-tervezetet. Idén ez nem egy ülésen történt hanem kettőn, de ez formai kérdés.

Korábbi anyagaink:

Mire költik az erdélyi magyarság pénzét? Publikáljuk az RMDSZ beszámolóit

RMDSZ-beszámolók: hányszor kerülik meg a Földet kampányévben?

RMDSZ-beszámolók: élnek, mint Marci a Hevesen

RMDSZ-beszámolók: mindig mindent rendben találtak a hatóságok?

Az RMDSZ hogyan számol el a támogatást folyósító Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI-nek)? Ingatlanvásárlásoknál például nem láttam az ingatlan tulajdonjogát igazoló iratot az elszámolásokban: nincsen másolat a tulajdoni lapról vagy a szerződésről.

Tulajdoni lap, tehát ami igazolja, hogy tényleg megvettük?

Az úgynevezett „extras de carte funciară”, amin például szerepel a pontos cím. Ezt szokta az RMDSZ mellékelni az elszámoláshoz?

Ha azt mondod, hogy nem, akkor nem, én nem szoktam így végignézni a teljes elszámolást.

A DRI-nél azt mondták, nem kérik, de gondoltam, megkérdezem az RMDSZ-t is.

Akkor nem kell. Amit nem kérnek, azt nem mellékeljük. Számlákat mellékelünk, szerződéseket mellékelünk, bizonyító dokumentumokat mellékelünk. Amikor nekünk kiadásaink vannak, akár mi vásárolunk például egy ingatlant, vagy akár egy finanszírozott szervezet számol el felénk, akkor ennek mindenféle papírháttere megvan: számla, szerződés. Ha nem kellett, és elfogadták, akkor azt jelenti, hogy nem kérik tőlünk.

A Communitas elszámolási szabályzata szigorúbbnak tűnik, mint az a szabályzat, aminek az alapján az RMDSZ elszámol a DRI-nek ezekről a pénzekről.

A DRI elszámolási szabályzatát nem mi írjuk. Azt, hogy milyen szabályzatot írunk azoknak a szervezeteknek, amelyeket mi finanszírozunk, az a mi hatáskörünk. Igen, ott kérünk mindenfélét, például a legkisebb támogatás mellé is kérünk fényképet, újsághirdetést, számlát, résztvevők listáját, amennyiben ez megvalósítható, ha kiadvány, akkor kiadványt, és minden utólagosan kerül elszámolásra azért, hogy ne maradjunk fedetlenül. Mi (a DRI irányában) annak az elszámolásnak felelünk meg, amit ez az állami intézmény megszab.

Ugyanakkor azt észre kell venni, hogy a DRI részéről Laczikó Enikő menesztéséig ezeket a támogatási protokollumokat az RMDSZ által nevesített tisztségviselő írta alá.

Igen. Mi a kérdés?

Van-e összefüggés a meglehetősen laza elszámolási szabályok, illetve aközött, hogy a DRI-t nagyon sokáig RMDSZ által nevesített politikus vezette?

Utána fogok nézni, hogy ez az elszámolási határozat kormányhatározat vagy a DRI saját döntése, nem tudom. Ehhez a laza elszámoláshoz, ahogy te nevezed, azért hozzáteszem, hogy minket minden évben az összes létező ellenőrző szerv megforgat és átnéz. Minden egyes alkalommal, amikor különböző testületi üléseken összeül a 18 plusz egy kisebbség, akkor az RMDSZ pénzügyviteli rendszerét pozitív példaként hozzák fel.

Volt olyan is, hogy eljöttek ide gyakorlatozni a németek, hogy megnézzék, hogyan működik. Mi megfelelünk azoknak az elvárásoknak, melyeket a román kormányhivatal előír. Mindenféle ellenőrzésen átesünk, ahol nem találnak problémákat, vagy pedig ilyen pár száz lejes büntetéseket kapunk, esetleg azt kérik hogy változtassunk meg ezt vagy azt.

Illetve volt egy per, melynek a folyományaként a Communitas Alapítvány egy nagy összeget vissza kellett fizessen. De beszéljünk a civil szervezetekről. Tudjuk, hogy van egy nyilvános keret, amit a Communitas Alapítvány oszt ki minden évben. De mennyi a Communitas teljes költségvetése?

Az RMDSZ állami költségvetésből kapott keretének fele vagy majdnem fele a Communitas-hoz kerül.

Azonban ennek az összegnek csak egy viszonylag kicsi része kerül nyilvános pályázaton kiosztásra.

Igen.

Miért?

Innen kap finanszírozást az Erdély TV és az Erdély FM, illetve a (televíziót és rádiót működtető) Janovics Jenő Alapítvány, ami évi 2,5 millió lej.

Ez biztosítja a Communitas Alapítvány működését is, ez általában kevesebb mint a 10 százaléka ennek a teljes keretnek. Van néhány alkalmazott, aki közvetlenül a pályázati folyamatoknak a lebonyolítását intézi, illetve az alapítványnak van több alkalmazottja, akik elsősorban szórványmegyékben dolgoznak, ott, ahol nem igazán van más lehetőség mondjuk egy Magyar Házat működtetni.

Vannak még a Communitas Alapítványnak saját programjai, például a Bölcs Diákok diákvetélkedő. És van még egy központi kerete a Communitas Alapítványnak, amely meghívásos pályázatokat bonyolít le.

És hogyan lehet ebbe a körbe bekerülni? Mi a feltétele annak, hogy egy civil szervezetet meghívjanak, és ne csak a nyilvános keretre pályázzon?

Ez a Communitas Alapítvány döntése. Olyan jellegű feltételeket kell teljesíteni, ami az RMDSZ-nek és a Communitas Alapítványnak a célkitűzései között megjelenik. Kulturális, oktatási, média, ifjúsági, vallási programokat kell lebonyolítani. De nem teljes a kör, könyvkiadás, minden, ami nyilvános pályázati rendszeren keresztül támogatható, az támogatásra kerül a meghívásos pályázati rendszeren belül is. Az a törekvés, hogy ezeknek a programoknak a lehető legnagyobb hatása legyen helyi szinten, vagy az illető szervezet tevékenységi területén.

Ezek a szervezetek az úgynevezett társult szervezetek, melyekről az alapszabályzatba is bekerült egy bekezdés ezelőtt négy évvel?

A társult szervezet (státusz) a legelejétől ott van, 1992-ben került be, akkortól, amikor még nem igazán létezett civil szféra, de EMKE meg EME, a nagyobbak, már kezdtek kibontakozni. Ők társult szervezetei lettek az RMDSZ-nek.

Igen, az elsődleges kör ez a társult szervezeti státusz, de most már, ha nem tévedek, nagyon nagy ez a szám. Negyven körüli, ezeknek a nagyobbik része országos szervezet, de nem csak országos szervezetek kapnak innen támogatást.

Az, hogy valaki társult szervezete kell legyen az RMDSZ-nek, nem kitétel. De az összes nagy, hagyományos országos romániai magyar civil szervezet társult szervezete az RMDSZ-nek. Az újakat nem tudom, az utóbbi tíz évben egészen biztos, hogy nem társult senki az RMDSZ-hez.

Az alapszabályzat szerint a társult szervezet be kell, hogy építse saját alapszabályzatába az RMDSZ alapszabályzata 28. fejezetének két cikkelyét. Ezek meglehetősen fenyegető bekezdések.

Ezt senki nem veszi komolyan. Figyelembe kell vegye…

Nem, be kell építenie az alapszabályzatba. A 28. fejezet a korbács, az egyik azt mondja, hogy tagok közül senki nem indulhat választásokon az RMDSZ ellen.

(Előkeressük és elolvassuk a cikkelyeket az alapszabályzatban)

40. cikkely

A társult szervezetek alapszabályzatukban saját tagjaikra nézve kötelezőnek ismerik el a Szövetség Alapszabályzata I. fejezetének 1-es és 3-as cikkelyében, valamint a XXVIII. fejezetének 117. és 122. cikkelyében foglaltakat.

117. cikkely

A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő egyéni taggal szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:

a) figyelmeztetés;

b) nyilvános figyelmeztetés;

c) a politikai bizalom megvonása;

d) a Szövetség testületeiben betöltött tisztségeinek felfüggesztése, illetve megvonása;

e) kizárás.

122. cikkely

A Szövetséggel szembeni kötelezettség megszegésének minősül az is, ha egy tag vagy tisztségviselő helyhatósági vagy parlamenti választások során az RMDSZ jelöltjeivel szemben indul, támogatja az ellenjelölteket, az RMDSZ jelöltjeinek nem támogatására buzdít, avagy nem választási időszakban a Szövetség támogatásának megvonására buzdítja a magyarságot, valamely társult vagy nem társult civil, társadalmi vagy politikai szerveződést.

Ez azért egy meglehetősen kemény kontroll, illetve szankció.

Mi, az, hogy egy társult szervezetünktől elvárjuk, hogy ne induljon az RMDSZ-szel szemben a választásokon?

Nem, ez tagokra is vonatkozik.

Igen. A társult szervezeteink tagjaitól elvárjuk, hogy ne induljanak szembe az RMDSZ-szel. Így van.

Volt arra példa, hogy ezt a cikkelyt érvényesítették?

Nem. A társult szervezeti viszony igazából a ’90-es évek elején volt fontos, amikor az RMDSZ-en kívül semmi más nem létezett, és a civil szféra épp hogy létre kezdett jönni. Most, hogy önállóan működő civil szféra létezik, nagyon erős szervezetekkel, melyek költségvetésének néhány százalékát nyújtja az RMDSZ a saját költségvetéséből …

Hát a Janovics Jenő Alapítvány költségvetésének az RMDSZ nem a néhány százalékát nyújtja.

De a Janovics Jenő nem társult szervezete az RMDSZ-nek, ahogy a Bernády és a Kós Károly Alapítványok sem. Ott az RMDSZ alapítója ezeknek a szervezeteknek, más a jogi viszony. Arról nem is beszélve, hogy például a Janovics Jenőnek hány tagja van? Öt? Hat? Hét? Nem is tudom hány tagú a kuratórium. Nem százezrekről beszélünk, hanem néhány emberről.

Segíts függetlennek maradni: ajánld fel jövedelemadód 2%-át az Átlátszó Erdélynek!

Milyen kör dönt arról, hogy egy civil szervezet ilyen meghívásos pályázaton vehessen részt? És mennyi ez a normatív támogatás évente?

Melyik normatív? Ha nem tévedek, évi 22 ezer lej szervezetenként, a nagyságrend biztos ez. De ezeket közvetlenül az RMDSZ támogatja, nem a Communitas Alapítvány költségvetésében van benne.

Az Ügyvezető Elnökség fogadja el, hogy milyen szervezetekből áll ez a kör. Ami a meghívásos pályázatokat illeti, az a Communitas kuratóriumának a döntése, az elbírálás is, és hogy melyik az a szervezet vagy program, amit támogat.

Milyen kritériumok alapján, ezt lehet tudni?

Igen, lehet tudni. Ahogy az előbb mondtam, az RMDSZ és a Communitas céljai ugyanazok, ezt az RMDSZ programja tartalmazza. Aki hozzájárul helyi vagy regionális szinten ennek a programnak a megvalósításához, az nyerhet meghívást.

Másképp kérdem: hogyan mérik a program megvalósítását?

Azért vannak a Communitas kuratóriumában megfelelő emberek, hogy tudják ezt lemérni. Ezt centivel nem lehet lemérni.

A Communitas honlapján nincsenek fenn ezek a szervezetek, illetve az az információ, hogy itt azért két keret van, van a nyilvános és a nem nyilvános. Miért?

(Mosolyog) Nem tudok erre a kérdésre válaszolni.

Megtudhatnám hogy melyek azok a civil szervezetek, melyek az RMDSZ-től normatív támogatást kapnak?

Ez a lista és a támogatási összegek külön benne van a DRI felé elküldött elszámolásban.

A DRI, amikor megszabja azt, hogy az RMDSZ mire költheti az erdélyi magyarságnak járó támogatást…

Itt álljunk meg. Ez Gazda Árpádnak a marhasága. Te, aki ilyen jellegű újságírással foglalkozol, a törvényt nagyon jól ismered. Nagyon szépen kérlek, és kikérem magamnak, ezt a marhaságot ne mondjad, ha komolyan veszed saját magad.

Ami le van írva, törvény, szabályzat, te sokkal jobban tudod, mint én, te nem kitalálsz dolgokat és fabulálsz, hanem pontosan, a szöveg szerint, ahogy van. A romániai magyarságnak járó támogatás az Gazda Árpádnak a marhasága. Ez az RMDSZ-nek járó támogatás. Törvény szerint. Ez az RMDSZ-nek járó támogatás.

A 365/2009-es kormányhatározatban megtaláltam azt a mondatot, ami szerintem eléggé világos választ ad a „kié ez a pénz?” vitára. A mondat a függelékben található, és így hangzik: Uniunea Democrată Maghiară din România este beneficiara şi va gestiona sumele alocate de la bugetul de stat minorităţii maghiare din România, începând cu cele aferente lunii martie 2009.” Ez tehát a magyar kisebbség pénze, amit az RMDSZ kezel.

Ebben a támogatásban azok a kisebbségi szervezetek részesülnek, amelyeknek képviseletük van a Parlamentben. A kisebbségi pénz célja az identitást megőrző – ezen kisebbségi szervezetek által lebonyolított – programok támogatása, valamint az adott szervezetek működésének biztosítása. A kisebbségi támogatás „haszonélvezője” az RMDSZ, hiszen mint közösség nem lehet támogatásban részesülni (ki kapja, ki költhet, hogyan, mikor, kié a felelősség, stb.) a jogrend alapvető szabályai szerint. Tehát a pénz az RMDSZ-é mint a magyarságot a Parlamentben képviselő szervezeté, és az RMDSZ egyedüliként a kisebbségi szervezetek körében úgy döntött, hogy ebből nemcsak saját programjait és működését, hanem évente ezres nagyságrendben közösségi programokat is finanszíroz.

Nem mindig az RMDSZ osztotta ezt a támogatást, korábban a Communitas, illetve az EMKE kezelte.

Igen, mert a törvény nem az RMDSZ-t írta, hanem a Communitas-t. Akkor sem az erdélyi magyarságnak járó, ezt nem írja sehol. Ez, hogy az erdélyi magyarságnak járó támogatás, ez Gazda Árpádnak a marhasága.

Hogyha holnaptól eltűnne az erdélyi magyarság, vajon az RMDSZ akkor is megkapná ezt a pénzt?

Igen, mert a 18 kisebbségi szervezet mögött lévő közösség gyakorlatilag nem létezik. Persze, vannak ezren, százan, kétezren. Ha az 1,2 millió magyar helyett lenne ezer, a támogatást akkor is megkapná az RMDSZ.

Én ezt kétlem.

Ez a te véleményed.

Hadd ne próbáljuk ki.

Nézzük meg a többi kisebbséget, ők miért kapják meg? Mert létezik mögöttük 1 millió 200 ezer ember? Nem.

Nyilván sokkal kisebb közösségek ezek.

De nem arányosan kisebb. Ha arányosan történne az elosztás, akkor ennek a mostani keretünknek a többszörösét kéne kapjuk. Pozitív diszkrimináció van a többi kisebbség irányába. És ezt nagyon komolyan mondom, hogy ez az RMDSZ-nek járó támogatás, és az RMDSZ-nek a döntése az, hogy a költségvetésnek a legnagyobb részét, a meghatározó részét nem saját magára költi. Teljesen törvényes lenne az, hogy fizetésekben kiosszuk a teljes pénzt.

Nyilván, teljesen törvényes lenne, de nem lenne méltányos.

Teljesen egyetértek, éppen ezért nem ezt csináljuk. Az RMDSZ úgy döntött még a legelején, hogy ennek a pénznek a meghatározó részét vagy nyilvános pályázatokon, vagy meghívásos pályázatokon keresztül költi el közösségi programokra.

Határozottan visszautasítom azt, hogy az RMDSZ elveszi az erdélyi magyaroknak járó pénzt, és elkölti úgy, ahogy gondolja. Nem, a törvény szerint neki járó pénzt elkölti közösségi programokra.

A DRI felsorolja, hogy mire lehet költeni ezt a pénzt. Van benne például protokollköltség, kampánykiadás viszont nem szerepel.

Így van, tilos kampányra költeni.

A kampányok azért megtörténnek. Milyen pénzből?

Ezeket teljesen más bevételi forrásból biztosítjuk: adományokból, tagok hozzájárulásából és tisztségviselők hozzájárulásából. Idén pedig állami pénzből, mert az állam vissza fogja fizetni ezt a költséget, tehát akár kölcsönt is fel lehet venni. Egyetlen banit sem szabad elköltenünk a DRI-től kapott pénzből választási kampányra, és nem is költünk, ez nagyon fontos.

Az RMDSZ-nek van körülbelül 40 székhelye Románia-szerte. Ez részben saját ingatlan, részben bérlemény.

Igen, ezek székhelyek vagy szolgálati lakások, melyek a tulajdonunkban vannak.

Az látszik, hogy 2010-ben a székházak működésére fordított pénzösszeg megduplázódik, összesen 8,5 millió lej (2 millió euró), aztán 2011-ben visszamegy a normális szintre, ami kevesebb, mint 1 millió euró. Ezek működési költségek, villany, víz, gondolom gázszámla. Ennek mi az oka?

2010-ben a beruházási költségek emelkedtek a másik két évhez viszonyítva.

Beszéljünk a kolozsvári, Republicii (Majális) utca 60 szám alatt levő ingatlanról, ahol az Ügyvezető Elnökség és a Szövetségi Elnöki Hivatal is működik. Az a kérdés, hogy a Communitas vagy az RMDSZ a tulajdonos?

A Communitas.

2011-ben az RMDSZ saját ingatlanjaként sorolja fel.

Nem volt ez soha az RMDSZ saját tulajdona.

Mennyi lakbért fizet a Communitas-nak az RMDSZ?

A Communitas Alapítvány és az RMDSZ között ingyenes haszonkölcsön-szerződés van érvényben.

Az RMDSZ egy sor kis településen vásárolt székhelyet: Codleán (Feketehalom), Margittán, Lugoson, Petrilán, Resicabányán. Mi volt a ráció emögött?

Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog ilyen településeken vásárolni ingatlanokat, mert ezek a legtöbb helyen közösségi házak. Ilyen helyeken az RMDSZ tevékenysége nem feltétlenül politikai. Jobbik esetben van egy-két tanácsosunk, sokszor még az sincsen. Itt történnek a közösségi események.

Tehát gyakorlatilag ezek a Magyar Házak?

Ezek a Magyar Házak, igen, melyeknek egy része RMDSZ-tulajdon, más része nem. Kapásból mondok példát, Medgyesen az EMKE és valamelyik történelmi magyar egyháznak a résztulajdona az a közösségi ház, ahol az RMDSZ és a civil szervezetek működnek, és ahol programok vannak. Számtalan ilyen példát lehet mondani Besztercén, Temesváron, Resicabányán.

Vásárolt az RMDSZ Bukarestben is egy ingatlant, 200 ezer euróért.

Nem is egyet. Az RMDSZ-nek Bukarestben több szolgálati lakása is van, és ennek az az indoklása, hogy azok a munkatársak – nem vezetők, hanem a munkatársak – akik leköltöznek Bukarestbe, azoknak van egy 1500 lejes fizetése, és nem tudnák megengedni maguknak, hogy ott éljenek, ha az RMDSZ nem biztosítana számukra lakást. Azt hiszem, helyettes államtitkári szintig adnak szolgálati lakást.

Ami utolsó, az igen, 200 ezer euró, egy háromszobás lakás munkatársaknak. Legalább három vagy négy tömbházlakásunk van Bukarestben. Nagyon jó lenne, ha több lenne.

Kolozsváron, a Fagului utcában is létezik egy ingatlan.

Igen, ez a Györgyfalvi negyed végében, a Bună Ziuában van, egy tömbházlakás. Az is szolgálati lakás, két kollégánk lakik ott.

Ez 170 ezer euró volt.

Nem tudom, nem emlékszem mennyi volt, de elképzelhető. Az is egy háromszobás tömbházlakás egy újonnan épített tömbházban.

Nem sok egy kicsit?

De igen, sok. Kolozsváron a legnagyobbak az árak romániai szinten.

A Grigorescu negyedben gyönyörű, háromszobás lakásokat lehet venni 60-70-80 ezer euróért.

Mi a kérdés?

Hát hogy nem sok-e a 170 ezer euró.

Hát nem olcsó. Ennyi a piaci ár. Meg kell nézni, hogy abban a tömbházban mások mennyiért vették, és ahhoz kell igazítani. Garázs is van ebben, meg kültéri parkoló is.

Miközben kinn vártam, a Pofázz bele a politikába!-lehúzósokat (matricákat) nézegettem, ez a MIÉRT kampánya. Nem merült fel, hogy esetleg a közösséget is meg lehetne kérdezni arról, hogy az RMDSZ mire költse ezeket a pénzösszegeket?

Dehogynem, négyévente megkérdezzük a közösséget.

És a közösség hogyan dönt?

A közösség bizalmat szavaz, vagy nem szavaz bizalmat az RMDSZ-nek a választásokon. A megkérdezés gyakorlatilag erről szól. De pontosíts: hogyan történne a közösség megkérdezése a gyakorlatban?

Közzé lehetne tenni a civil szervezetek listáját, és meg lehetne kérdezni, hogy emberek, ti melyik civil szervezetet tartjátok a ti életetek számára relevánsnak.

Ez egy jó ötlet.

Sipos Zoltán

A sorozat a Független Médiaközpont támogatásával készült, “Az újságírás újraindítása – oknyomozó újságírás támogatása és inkubációs szolgáltatások a digitális médiában” című projekt keretén belül.

 • http://blog.erdely.ma/arus_zsolt/ Árus Zsolt

  A “kinek jár ez a támogatás?” kérdésre a válasz világosan ott van az idézett szövegben: a magyar közösségnek, az RMDSZ csak kezeli ezt a pénzt, mert kezelni valóban nem kezelheti az egész közösség.
  Éppen ezért igen könnyedén sikerült átsiklani felette, lényegében a Kovács Péter konklúziójával. Holott ez a lényeg lényege, innen eredeztethetõ minden további kérdés. Ha valóban az RMDSZ pénze lenne, akkor az egész kutakodásnak nem lenne semmi értelme.
  Akinek ideje engedi olvassa el ezt is:
  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_Com_Romania_en.pdf
  Már az elsõ oldalakon szembesülni fog azzal, hogy az Európa Tanács is dicséretesként említi, hogy Románia anyagilag támogatja a kisebbségi közösségeket, azok identitásmegörzõ tevékenységét.

  Van ugyanakkor egy kérdés, amit még fel kellett volna tenni, de még nem késõ: évekig ezt a támogatást a Communitas részére utalta a kormány (s nyilván nem azért, mert autoriter módon eldöntötte, hanem azért, mert ez volt az RMDSZ óhaja), miközben az RMDSZ parlamenti pártként kapott anyagi támogatást. Aztán egyszer csak úgy döntött, hogy inkább szeretné õ kapni ezt a támogatást, ezért hajlandó lemondani a pártként neki járó pénzrõl. Emlékezetem szerint a két összeg együtt nagyobb volt, mint amit utána egy ósszegben kapott az RMDSZ, tehát ez elsõ látásra igencsak elõnytelen választás volt, jogos tehát megkérdezni, hogy mi volt az értelme? Logikus feltételezés az, hogy túl átlátszó volt, hogy egyik összeget az RMDSZ, a másikat egy általa létrehozott alaítvány kapja, ezért ez utóbbit át kellett volna adni más, az RMDSZ-tõl bár formailag független szervezetnek, s ekkor úgy döntöttek, hogy minthogy a pénz nagyobbik része más ellenörzése alá kerüljön, inkább beérik kevesebbel, csak az legyen teljesen a saját ellenörzésük alatt. Persze lehet erre más magyarázat is, épp csak fel kell tenni a kédést. Ugyanis az eredmény mindenképp az volt, hogy a romániai magyarság (még akkor is, ha vannak akik vitatják, hogy az RMDSZ ennek része-e) egyik napról a másikra kevesebb állami pénzt kapott.

 • Ferencz Zsombor

  “Innen kap finanszírozást az Erdély TV és az Erdély FM, illetve a (televíziót és rádiót működtető) Janovics Jenő Alapítvány, ami évi 2,5 millió lej.” Hol jön számításba az erdélyi magyar sajtó többi szereplője, a “minden magyar számít” elv érvényesítése? Milyen a közönség / rmdsz-támogatás arány a többi sajtóorgánummal összevetve? A meghívásos alapon történő támogatás valójában a sajtómanipuláció eszköze, az erdélyi magyarok szólásszabadságának tönkretétele.

 • Ferencz Zsombor

  A Communitas Sajtó Szaktestülete az alábbi személyekből áll: Kovács Péter (RMDSZ), Ambrus Attila (Brassói Lapok, Maszol), Karácsonyi Zsigmond (Népújság), Szűcs László (Erdélyi Riport), Csép Andrea (RMDSZ), Magyari Tivadar (BBTE, Transindex), Rácz Éva (korábban RMDSZ; jelenleg BBTE, Kolozsvári Rádió, MÚRE), Szász Attila (Marosvásárhelyi Rádió, Művészeti Egyetem). Megjegyzendő, hogy az Átlátszó Erdély cikkeiből kiderül, hogy a Communitasnál van egy nyilvános és egy nem nyilvános keret. Ez utóbbiról nem lehet tudni hogy mekkora összegről szól, és kinek adják.

  Visszatérve a nyilvános támogatásokra: az Erdély TV és FM 2,5 millió lejt kap, az Erdélyi Riportot is publikáló maszol.ro pedig félmilliót a “portálja működtetésére”. Ehhez képest, a megadott Communitas-link Excel adatbázisában szereplő támogatások összege alíg félmillió lej,amelyet a többi 74 sajtóorgánumnak utalnak ki. Ennyit az arányosság elvéről. Ráadásul, itt a legnagyobb támogatás (40.000 lej) éppen a Brassói Lapokat illette, amelynek (egykori?) főszerkesztője benne van a támogatást megítélő szaktestületben. Ugyanilyen összeférhetetlenségi pozícióban találjuk még az Erdélyi Riport főszerkesztőjét, valamint a többi “bedolgozó” munkatársat is. Ők utalják ki a pénzt és ők költik el. Ezenkívül pedig megfigyelhető, hogy a pénzosztó szaktestület mind balliberális nézeteket valló újságírókból / politikusokból áll, jobboldaliaknak nyoma sincsen. Mintha mindenki “bigott gyurcsányista” lenne Erdélyben.

 • Vidéki

  Nagyon átlátszó, primitív érvelés!
  Valaki kinevezi magát jogvédőnek,ezután úgy gondolhatja, hogy semmibe veheti a törvényeket, azt állítva a törvények törvénytelenek.

  Egy gengszterbanda is elkeresztelheti magát ilyenfajta jogvédőnek és a törvényeket semmibe veheti ezzel a technikával.

  Kinek áll ez érdekében?

  • hammurabbi

   Soros tanítványának,a gazdádnak Vidéki,Agrikula ,nyugdíjas tanár pöcsfej…

   • Vidéki

    Az anarchistáknak, mint te áll érdekében az öntörvényűség.

    Pogátsa úr, a neves közgazdász professzor szerint:

    “NEOLIBERALIZMUS = A GAZDAGOK ANARCHIZMUSA”

    Korábban az SZDSZ megtestesítette a szélsőséges neoliberalizmust, mely Magyarországon
    túlteljesítve az abnormát, és kizárólag a gazdagok anarchizmusát képviselte.

    Zavaros időkben, végzetesen meggyengült állam esetében az államot és gyengébb
    embertársaikat következmények nélkül, kockázatmentesen lehetett fosztogatni.

    EZÉRT TÖREKEDTEK AZ ÁLLAM MEGBÉNÍTÁSÁRA, A SZABAD VÁLASZTÁSOKON MEGVÁLASZTOTT INTÉZMÉNYEK LEJÁRATÁSÁRA, KIÜRESÍTÉSÉRE.

    Az eszes eszdéeszes neoliberálisok a “Piaci Automatizmusok” minden gondot elűző szerepében hittek és az Állam elhalását tartották szükségesnek.

    • hammurabbi

     Helyes az a röhejesen jó benned a szerencsétlen POJÁCÁBAN, hogy mindig rá tud dobni még egy hatalmas lapáttal arra a SZARRA amit eddig “Alkotott” !
     Copy:”Vidéki • egy éve
     Liberális és liberális között is van különbség, de még a neoliberálisok gondolkodása között is óriási szakadékok tátonganak.
     Béla Benke · Budapest
     Az egyszeri meteorológus szakértelme és jóslata nagyon hasonlít az Ön megnyilvánulására: “Lehet eső, lehet hó, de lehet, hogy térdigérő szél fúj majd!”
     Ja privát véleményem szerint csupán annyi történt, hogy a Kommunista Ifjúsági Szövetség munkás- és paraszt tagozata kinevezte magát jobboldalnak,fidesznek és felszabadították a társadalmi vagyont saját gyarapodásukra
     Egy szűk kisebbség 27 év alatt lenyúlta az országot. A bankot /OTP/, gyárakat/ Ikarus, Videoton stb./ az épp ott lévő párttitkárok megkaparintották maguknak. A földeket az ügyvédek, párttitkárok,tanácselnökök. A pártszékháznak megkapott palotákat a pártvezérek vitték el. Most fejeződik be a folyamat, itt már klánok marakodnak a nagyobb koncokon, a kisebbeken /trafik,kis föld/ a kis párttagok. Mint a farkashorda úgy viselkedett a hazai politikai elit. A többiek zsellérek, közmunkások, proletárok lesznek nemzedékeken át. Vagy elvándorolnak más országokba. Magyarország eljátszotta a történelmi lehetőséget.

     • Vidéki

      Amit összezagyváltál bő lére eresztve, annak mi köze van ahhoz, hogy olyan anarchista barmok mint Te, meg a pcblog, meg az SZDSZ neoliberálisai.vindikálják maguknak a jogot, hogy a törvényhozás által meghozott törvényeket negligálják?

      Milton Friedman Nobel díjas neoliberális közgazdász másként vélekedett, mint Ti!

     • hammurabbi

      Mármint szerinted,vén fäsz,szerintem egy nyolcvankilós tumor nőtt ki a seggedből és humanoid alakot öltött.valóban sok buta ember él, ezért van az, hogy a hozzád hasonlókat, őszintén szánom, szerintem pedig dilettáns kormányzások eredményeit láthatjuk.,de status quo-ban, mumusban és télapóban hinni kétségkívül egyszerűbb..
      A tényekkel nem tudsz vitatkozni.
      Én meg nem is akarok, mert azzal csak a hülyék szoktak, de amiket te itt leírsz azok nem tények..
      ha nem tudod mi az a tény, talán keress rá a neten..
      “a politikai elit MINDEN országban LOP”
      Durva érvelési hiba. (Contradictio in aedictio.) Aki lop, az nem tartozik az elithez. Az bűnöző.Ezeket a kifejezéseket kell használniuk, hogy állandó háborúban érezhessük magunkat…
      “ütközet, küzdelem, hadjárat, összecsapás, összeütközés, harc, háború, összetűzés, csetepaté, tusa, had, csatározás
      viadal, mérkőzés, erőpróba, verseny, megmérettetés, meccs, összecsapás, kihívás, küzdelem, játszma, rangadó, bajnokság, párbaj, vetélkedő, ütközet, tusa, tusakodás, versenyzés, vetélkedés, versengés, megmérkőzés…
      Ha meg esetleg azt is elmesélnéd az orbánhívő mihígmélymagyaroknak – afféle történelemóra gyanánt – hogy a FideSS ultraliberális pártként látta meg a napvilágot és hogy maga Orbán Viktor volt a legnagyobb liberális Magyarországon .Sőt a Liberális Internacionálé alelnöke is- egészen 1994-ig, amikor a választási vereségből rájött, hogy populizmussal több szavazatot lehet nyerni, hisz megvezethető hülyéből mindig több lesz.
      Csak épp ahol liberális piacgazdaság működik , ott kivétel nélkül jólét van , és volt ezelőtt 50 éve is ! Tudjuk van egy réteg jobboldalon akinek példaképe,hol egy arab ország ,a másiknak ,épp Oroszország,Törökország vagy Azerbajdzsán,ezekre az országokra az illiberalizmus a populizmus a jellemző , gazdaságilag elmaradtak , kilátástalanság van ezek országokban és kivétel nélkül sokak számára nyomor ! Kinek kell ilyen,ki szeretne ilyenbe élni ? Mert az megpróbálhatja!
      A FideSS-NER-Nemzetthy Elhülyítés Renccere is “liberális” – amolyan “nemzeti liberális”. A klerikális irányzat pedig amolyan “keresztény liberális”. Ma nincs olyan politikai irányzat Magyarországon, amely valamilyen formában ne lenne “liberális”. Csakhogy ennek semmi köze a klasszikus liberalizmushoz, azaz a liberális szabadságeszméhez. Amihez köze van, az a “szabadosság”, vagyis hogy NEKEM SZABAD, meg az engem támogato “hivek” körének szabad, a politikai ellenfélnek NEM SZABAD.
      Ez a szabadosság nem liberalizmus, hanem NEOLIBERALIZMUS, mert nem szabadságeszmét tükrözz, hanem tisztán gazdasági érdeket – mégpedig egy nagyon pontosan körülírható érdekszférának a gazdasági érdekeit.
      Minden mondatát megkönnyezem, amelyben benne van a “verseny” szó…
      “nemzethy szolgáltató” ,nincs már mit ellopni
      Olyan sakk-versenyt képzelek ide, ahol minden sakkfigura fehér…és a szemben ülők Tiborcz vs Mészáros, Vajna-Széles, MFB-FHB, stb..
      A humorhoz műveltségen át vezet az út! Javallat: Hideg fürdő, vagy 10 percig, ülő változatban!

     • Vidéki

      Írod: “A humorhoz műveltségen át vezet az út! ”

      A Te műveltséged ebben a szövegedben manifesztálódott: “vén fäsz,szerintem egy nyolcvankilós tumor nőtt ki a seggedből és humanoid alakot öltött.”

      Nem jut más eszecskédbe a cikkről, mint a Schuttstaffel. A Schutzstaffel (magyarul Védőosztag, röviden SS), a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete volt Németországban.

      A veszettül gyűlölködő vörösköddel elöntött racionálisan gondolkodni képtelen agyad SS-ként érzékeli a Fideszt!

      Olyan elvakult gyűlölködők mint Te, akiknek tajtékzó balhiteiben és vad kényszerképzeteiben az él, hogy Magyarország 72 évvel a nácizmus totális veresége után is napjainkban egy náci ország, amelytől Európának rettegnie kell.

   • Vidéki

    Nem minden liberális olyan eszement marha, mint Te, meg a pcblog, meg az SZDSZ neoliberálisai.

    Milton Friedman Nobel díjas neoliberális közgazdász
    így vélekedett:

    “Az állam szükséges, mint egy, a játékszabályokat meghatározó fórum, és
    mint a bíró, aki elmagyarázza a szabályokat, és megköveteli azok
    betartását.”

    Ahol szabályok vannak és megkövetelik azok betartását ott nem lehet korlátlan a
    Szabadság sem, a “Piaci Automatizmusok” a civilek működése sem lehet korlátok nélküli!

  • hammurabbi

   Csalás =FideSSkádéenpé a neved.
   Minden aljasságot, ami aláássa a demokráciát, próbálják a manipulált törvényhozásukkal legalizálni. Már régen túltettek a Rákosi-rendszeren.
   Miféle településkép védelem?Település kép védelme: A milliónyi kibäszott kék, semmit mondó, túlárazott, uszító plakátokkal meg semmi gond sincs. Nyíltan, cinikusan az emberek pofájába hazudnak, a talpnyaló sereg meg még büszke is az alávalóságra.
   Tipikus “megcsináljuk okosba” – sittes tempó.
   Ez a módi ma NERisztánban.Mondjuk nem igen tiszta, hogy miköze a városképnek ahhoz, hogy mennyiért adják a plakát helyet…hehee..
   Ha valaki emlékszik még ugyanígy a településkép védelme sztorival szorították ki az ESMA nevű spanyol-magyar vállalkozást akik lámpaoszlopokon értékesítettek kis függő táblákon hirdetési helyeket. Betiltották.
   Miután eltelt pár év, kiderült hogy mégiscsak lehet hirdetni ha FideSSes vállalkozás teszi, választási évben FideSS hirdetésekkel.
   Ja, akkor a Simicska-cégeknek csináltak helyet, most meg őt akarják eltakarítani. (Meg volt még valami utalás balesetveszélyre is.
   Orbánék “elegánsak”, mint mindig,nem is tudom mi lenne itt, ha valami értelmes dologba fektetnének ennyi energiát,ja nem vagyunk rá méltók.
   Akkor kellett volna mindig “településkép védelem”, amikor a FideSS először felrakta a gyűlöletplakátait. Meg azóta is persze.
   Nincs az Orbán-kormányon kivül még egy olyan politikai vezetés a mai Európában, mely kirekesztö, gyülöletkeltö, rasszista, az emberek alantas érzelmeire apelláló, politikai plakátokat rakna ki ezrével, évek óta.
   Felkerülhet a hungaricum-listára. Mert ez valóban egyedülálló. Több mint szégyenletes
   a pártok gazdálkodását érintő módosításokat az alaptörvény szerint csak kétharmaddal lehet módosítani ” :) nos, akármi a szöveg, mégiscsak a pártok plakát-pénzeiről szól-tehát 2/3 nélkül NEM ALKOTMÁNYOS.
   Alaptörvény
   VIII. cikk
   (1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.
   (2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.
   (3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.
   (4) A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIT SARKALATOS TÖRVÉNY HATÁROZZA MEG.
   (5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek.
   Namármost!
   Egy sarkalatos törvényt nem lehet pusztán többségi döntéssel módosítani. Pláne nem úgy, hogy egyetlen párt hoz ilyen döntést. Ha pedig mégis megtörténik ez, akkor a VIII. cikk 3-ik bekezdését sértik meg vele, mert “a pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak”, márpedig a többi párt gazdálkodásáról egypárt rendszerben törvényeket hozni súlyos alkotmányossági problémát jelent.
   Gondolom, az Áder ezt egészen biztos elküldi az alkotmánybíróságnak.
   Mindegy hogy alkotmányellenes, Szar János gyorsan aláírja, végrehajtják, aztán valamikor majd lehet, hogy alkotmányellenes meg EU-ellenes, de addig lezajlik a választás.
   Az, hogy Alkotmányellenes, de az csak alkotmányos demokráciában számít.
   Magyarországon jelenleg illiberális demokrácia, ami a NER-es Alaptörvényre épül és ebbe meg simán belefér.
   Lehet itt nagy szavakkal dobálózni, de amíg a többségnek fingja nincs az Alkotmány (mármint nem a tákolmány) szerepéről, jelentőségéről, addig a maffia azt csinál, amit akar.Magyarország már nem jogállam, nem létezik független ügyészség, az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Bírói Hivatal mind, egytől-egyig a pártot szolgálja. Nem létezik már régen a fékek és ellensúlyok rendszere.
   Ma azt teszi a parlament, a kormány, amit akar. Már diktatúra van, csak sokan nem veszik észre.
   Különösen figyelemre méltó, hogy éppen ez a kormány, velejéig korrupt, mely trükközik, hazudik, lop, csal, sikkaszt, ahol csak tud – mer polgári értékekröl beszélni, mer tiszteletet követelni.

   • Vidéki

    Írod: “ez a kormány, velejéig korrupt, mely trükközik, hazudik, lop, csal, sikkaszt, ahol csak tud”
    Attól, hogy egy olyan magát varázslónak képzelő személy, mint Te manapság ráolvas valakire valamit, attól az még nem válik valósággá, csak a mesékben ér el eredményt varázslással a gonosz varázsló, akinek varázsigéi pusztító hatásúak(a mesékben)!

    A világ legfejlettebb államában az USA-ban is a bíróságok működnek és ott a rágalomária nem elegendő ahhoz, hogy a bíróság valakit bűnösnek nyilvánítson.

    NAGYON ALAPOS BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSRA, BIZONYÍTÉKOKRA VAN SZÜKSÉG AHHOZ, HOGY VALAKIT ELÍTÉLJENEK EGY JOGÁLLAMBAN.

    Egy jogállam másként kell, hogy működjön, mint a te kényszerképzetekkel terhelt agyad, amelyik elzárkózik a valóság kontrolljától!

    • Béla Somogyi

     Azért ez erősen vádlott függvényű is! :-)
     Persze, ha meg sem vádolják az illetőt, hát akkor nyilván ítélet sem lehet! :-)

     • Vidéki

      Lenin elvtárs is éppen így gondolkodott egykoron, mint most a magadfajták.

      1917 novemberétől a politikai ügyek az ún. forradalmi törvényszékek elé kerültek. A „bírók” nem voltak jogvégzettek, elég volt, ha tudtak írni.
      Számukra nem léteztek törvények, „szocialista igazságérzetükre” kellett támaszkodniuk.
      1922-ben végre mégis bevezettek egy törvénykönyvet. Lenin a törvényt kidolgozó Igazságügyi Népbiztosságnak írt utasításában leszögezte: „A bíróság nem azért van, hogy megszüntesse a terrort…, hanem hogy megalapozza és legitimálja.”
      A törvény szövege szerint a halálos ítélethez elég volt, ha valakinek csak szándékában állt elkövetni valamit.
      Kivégezhették továbbá akkor is, ha tette nem volt bűn, de a bírók a társadalomra károsnak ítélték.

     • hammurabbi

      Az apád faszát copyhülye Agrikula 10 találat (0,86 másodperc) x copyztad heheee….Lenin sose mondott ilyet ezt Kahler Frigyes hazudta hehee…

     • Béla Somogyi

      Régen is ezt csinálta csak más nicken! :-)

     • Béla Somogyi

      Neked elvtársad Lenin? Akkor nem csodálom, hogy ekképpen gondolkodsz! :-)

  • Béla Somogyi

   Akkor csak addig voltak jogvédők, amíg az ellenzéki fidesz jogait védték? :-)

  • agador

   Valamint egy gengszter és bandája kormánynak is nevezheti magát. Szatén capture jellegzetes esete.

 • Szolnoki András

  Orbánék törvényeit nem kell betartani.

  • csaba

   anyádét?

 • csaba

  A Political Capital és a Transparency International Magyarország.Több kérdésem nincs.

 • Klára Kabai-tóth

  Majd amikor a ház ég! Akkor mind fogja tudni, hogy kényszer hatására, családja életéért rettegve cselekedett!

 • Csaba Budai

  Most nem azért, de az Alaptörvény se legális, mivel Schmitt Pál és Orbán is az Alkotmányra esküdött fel: “Az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom…”

  Ezek után meg sebtiben aláírta azt az alaptörvényt, ami így kezdődik: “Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista “alkotmány” jogfolytonosságát, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét.”

  Az eskü mellett szabadon módosíthatták volna a meglevő alkotmányt jogszerüen, de nem, az nem felelt meg nekik, inkább megszekték esküjüket. Az csak a mi országunk balfaszságának köszönhető, hogy az ilyesminek semmi következménye nincs…